injasms.ir

پشتیبانی

ساعت تماس از 10 الی 21 

09190139123

 

  تاثیر ارسال SMS(پیامک)(پیامک تبلیغاتی)(پیام کوتاه) در مبارزات انتخاباتی

تاريخ ثبت : 13 دی 1390 ساعت 8 و 51 دقیقه

در ژانویه 2008 شرکت "Limbo"یک پروژه انتخاباتی برای نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا هیلاری کلینتون و باراک اوباما بوسیله sms اجرا نمود. در این پروژه بیش از یک میلیون پیام کوتاه برای تبلیغ و معرفی هر یک از طرفین ارسال شد. هدف تعیین میزان تغییر عقاید و نظرات رای دهندگان با تبلیغات بوسیله پیامک بود و نتایج حاصله اثبات کرد که تبلیغات باsmsمی تواند ابزار مناسبی برای نامزدها جهت تاثیر بر عقاید دریافت کنندگان و رفتار رای دهنگان باشد. مدیر بازاریابی "Limbo"راب لاوسون در بارلینگام کالیفرنیا می گوید تبلیغات بوسیله پیام کوتاه عقاید 28% دریافت کنندگان را تغییر داده و حدود 14% آنان گفتند نگاهشان به نامزدها پس از دریافت پیام کوتاه مثبت تر شده است، وی بیان داشت که این نوع تبلیغات در مقایسه با دیگر برنامه های تبلیغاتی 53% اطلاع رسانی بهتری داشته که میزان قابل توجهی است.
لاوسون می گوید: تاثیر این کار در عقاید رای دهندگان جالب بود. من می دانستم مردم با دریافت این پیامکها راحت کنار می آیند اما فکر نمی کردم این باعث توجه بیشتر آنها به نامزدها شود. پس از ارسال تبلیغات این شرکت از یک گروه تحقیقاتی خارجی برای تحقیق بر روی یک گروه تصادفی از افرادی کهsms دریافت کرده بودند استفاده کرد. تحقیقات فاکتور هائی مثل عقاید رای دهندگان و تغییر درک از نامزدها را در دریافت کنندگان پیامکها بررسی می کرد.

 
در این مطالعه مشخص گردید که عقاید انتخاباتی در 4 گروه آماری زیر تغییر کرده است:

·   6% کل افراد تغییرات چشمگیری در عقاید انتخاباتی خود داشتند.

·   9% آفریقائی آمریکائی ها تغییرات چشمگیری در عقاید انتخاباتی خود داشتند.

·   7%افراد بالای 35 سال تغییر بارزی در عقاید خود پیدا کرده بودند.

·   22% کل افراد تا حدودی عقاید انتخاباتی شان تغییر کرده بود.


تعاملات با دیگر رسانه ها نیز در این بررسی به شرح زیر بود:

·   37% توجه بیشتری به پوشش خبری در مورد نامزدها کرده بودند

 

·   12% از شرایط دیگر نامزدها آگاه تر شدند.

·   7% از وب سایت نامزدها بازدید کرده بودند. (مترجم : قسمت پائین پیام های تبلیغاتی ارسال شده آدرس سایت کاندیدا درج شده بود)

·   24% تمایل داشتند که از وب سایت نامزدها بازدید کنند.

·   5% سایت اینترنتی نامزدها را با موبایل مشاهده کرده بودند و 9% برای انجام آن در آینده برنامه ریزی کرده بودند.

همچنین "Limbo"از دریافت کنندگان پیام کوتاه درباره احساسشان بابت دریافتsms پرسید که:

·   56% افراد بیان کردند که خوشحال شده اند.

·   افراد 34-25 سال راضی ترین گروه بودند.

·   مردان نسبت به زنان از دریافت پیامک احساس بهتری داشتند.

آقای لاوسون افزود :پیش بینی می شود نامزدها تا قبل از پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر از 500 میلیون دلار جهت تبلیغات باsms هزینه کنند!

 

 

    ساعت کاری : 10 الی 21

 

 

ایمیل 

rgmr85@gmail.com